Cenník opatrovateľských služieb

Denná sadzba 24-hodinovej opatrovateľskej služby sa pohybuje v závislosti od stavu pacienta, stupňa náročnosti opatery a rozsahu poskytovaných služieb od 53,76 EUR s DPH. Táto cena zahŕňa prácu opatrovateľky, cestovné náklady a všetky odvody a poplatky. 

U nás neplatíte žiadne sprostredkovateľské, členské ani registračné poplatky.  
 
Cenovú ponuku Vám obratom zašleme po vyplnení dotazníka. Dotazník obsahuje podrobnosti týkajúce sa zdravotného stavu klienta, stručný popis bytovej situácie klienta a Vašich požiadaviek na opatrovateľku. Na základe týchto informácií určíme kategóriu opatrovateľskej služby a následne Vás oboznámime s cenou. Dotazník nám pomôže aj pri výbere vhodnej opatrovateľky.  
Dotazník slúži len na informačné účely a je nezáväzný. Jeho vyplnením nevzniká povinnosť objednať si naše služby. Vypracovanie cenovej ponuky je bezplatné.  
 
Spolu s cenovou ponukou Vám zašleme aj návrh zmluvy o poskytovaní sociálnej starostlivosti a Vy sa následne budete môcť rozhodnúť, či Vám budú naše služby vyhovovať. V prípade, že Vaše rozhodnutie bude kladné, pošlete podpísanú zmluvu na: info@vasaopatrovatelka.sk. Zároveň je však nutné zaslať originál poštou, prípadne doručiť osobne na adresu: SunSet MSH Ltd, VIENNA GATE, Kopčianska 8-10, 851 01 Bratislava.  
 
V prípade Vášho záujmu sme Vám k dispozícii aj osobne a prvý nezáväzný rozhovor s klientom môžeme absolvovať už v nemocnici, prípadne pri návšteve v domácnosti. Radi sa s Vami stretneme v termíne, ktorý Vám bude vyhovovať.  
 
Obmedzenia výšky úhrad (podľa zákona 448/2008 Z. z.) sa nevzťahujú na neverejného poskytovateľa. Takýto poskytovatelia a ani ich klienti nemajú nárok na akúkoľvek finančnú podporu zo strany štátu/ obce/ VÚC ani zo zdravotnej/sociálnej poisťovne. 

Výhody spolupráce

na Slovensku v pohodlí Vášho domova
bez registračných a členských poplatkov
s profesionálnym servisom
opatrovanie za prijateľné ceny

VYžIADAJTE SI NEZáVäZNú 
CENOVú KALKULáCIU